Yhden hengen ohjelmistotalo.

Yhden hengen ohjelmistotalo.

IT-ratkaisut aloittaville yrityksille, digiloikkaajille ja isommille korporaatioille.

Yhden hengen ohjelmistotalo?

No jaa. Oikeastaan olen freelance-koodari ja monipuolinen IT-osaaja, joka ei ole erikoistunut mihinkään tiettyyn teknologiaan.

Eli osaat vähän kaikkea mutta et mitään kunnolla™?

Niin no, olen IT-insinööri. Ohjelmistokehitys on kuitenkin enimmäkseen ongelmanratkaisua, ja suuri osa ongelmista on ratkaistu jo moneen kertaan. Näiden ratkaisujen kaivaminen esiin on se juttu.

Lähes aina tilanne on kuitenkin se, etteivät valmiit ratkaisut olekaan valmiita, ja niitä joutuu muokkaamaan kulloiseenkin tarpeeseen sopiviksi. Joskus käy jopa niin, että käsillä oleva ongelma on niin omalaatuinen, ettei mikään valmis ratkaisu ole lähelläkään sitä mitä pitäisi.

Ohjelmistokehityksen perusasioiden vahva hallinta sekä laaja tietämys erilaisista teknologioista ja valmiista härpäkkeistä mahdollistaa sen, että ongelmaan kuin ongelmaan saadaan juuri oikeanlainen ratkaisukokonaisuus nopeasti, luotettavasti ja laadukkaasti*.

*Suhteellisia käsitteitä, jotka usein riippuvat suoraan esimerkiksi toimeksiantajan maksuvalmiudesta ja aikataulujen realistisuudesta.

Nopee

Jos nettisivusi on oltava pystyssä viimeistään toissapäivänä, etsitään puolivalmis pohja, lisätään sisältö ja laitetaan pakettiin.

Upee

Jos nettisivusi pitää olla jopa hieno tai helposti muokattavissa, käytetään vähän enemmän aikaa ja tehdään siitä just sellainen kuin pitää.

Toimiva

Jos nettisivusi pitää tehdä muutakin kuin näyttää nätiltä, valitaan sopiva pilvipalveluntarjoaja ja rakennetaan ihan oikea äppi!
Siis pelkkiä nettijuttuja, niinkö?

Vaikka nettijutuille onkin tänä päivänä eniten kysyntää ja kaiken pitää nykyään toimia selaimessa, jotkut ratkaisut vaativat edelleen ohjelmistojen tai niiden osien toteuttamisen natiiveina työpöytä- tai mobiilisovelluksina.

Perinteisen sovelluskehityksen lisäksi tarvitaan myös erilaisia (ja joskus erikoisia) käyttöjärjestelmä- ja laitteistotason ratkaisuja. Kaikessa on tietenkin myös otettava huomioon monenlaisia käytettävyyteen, ylläpitoon, tietoturvaan ja kustannustehokkuuteen liittyviä seikkoja*.

*Tähänkin varmasti liittyy jokin pieni präntti.

Äpit

Sovellukset selaimille, Linuxeille, Windowsille ja mobiililaitteille.

APIt

Ohjelmointi- ja datarajapinnat, integraatiot ja näihin liittyvät käyttöliittymäkomponentit.

Viritykset

Skriptit, vimpaimet, widgetit, gadgetit, häksit ja hässäkät.
Riittää jo se ohjelmistotalo-löpinä, onko sinulla ratkaisu ongelmaani?

Jotta ongelmasi saadaan ratkaistua kestävän kehityksen periaatteita noudattaen ketterästi ja ohjelmistoteknisesti sekä eettisesti oikealla ja asiakaslähtöisellä, vallankumouksellisella ja uudenaikaisella tavalla (ottaen huomioon myös muut taikasanat), tulee meidän yhdessä ymmärtää ongelman luonne, laajuus ja syvin olemus keskustelemalla ja sopimalla perinpohjaisesti ja vuorovaikutteisesti ongelmaan liittyvistä vaatimuksista sekä laadullisista, taloudellisista ja aikataulullisista seikoista.

Sitten tehdään se äppi ja katsotaan että se myös toimii.